Polityka zwrotów

Zwrot towaru

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować firmę DABEX-Bydgoszcz Sp. z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Wzór odstąpienia od umowy

Adresat: DABEX-Bydgoszcz Sp. z o.o., ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz
Nabywca*: …………………………………………………………..
*W przypadku przedsiębiorcy podać także NIP firmy
Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących przedmiotów*: ……………………………………
*Wymienić zwracane przedmioty
Numer zamówienia i numer faktury: ……………………….
Data zawarcia umowy/dostawy przedmiotów: ……………..
Podpis klienta*: …………………….
* podpis wymagany jest tylko w wersji papierowej
Data: ……………………….

Reklamacje

W przypadku stwierdzenia wady, prosimy o kontakt mailowy na adres biuro@dabexbydgoszcz.pl. Prosimy o dokładny opis wady oraz jeśli to możliwe załączenie zdjęć. Wymagane jest podanie numery faktury zakupu, określenie daty powstania wady oraz swoich żądań wobec firmy DABEX-Bydgoszcz Sp. z o.o. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 21 dni od daty złożenia.